Dujų įrangos montavimo taisyklės

PATVIRTINTA Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. _birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 TECHNINIAI REIKALAVIMAI SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮRANGAI IR ŠIOS ĮRANGOS MONTAVIMUI Į MOTORINES KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Techniniai reikalavimai suskystintų naftos…

Žvakės ir dujų įranga

Žvakės automobiliuose, naudojančiuose dujas kaip kurą,turi nemažą reikšmę. Kodėl taip yra? Dažniausia automobiliai, kuriem montuojama dujų įranga, yra 5-10 metų senumo. Tai mašinos, kurios pravažiavo 100 tūkstančių km.ir daugiau. Tokiem varikliams visada būtinas aptarnavimas ir nesant dujų įrangai. Žvakės –…

Dažniausios su dujų įranga susijusios problemos

Per paskutinius keletą metų buvo atliktas didelis darbas sukuriant naujausios kartos dujų įrangą su pilnai elektroniniu valdymu ir augančiu poreikiu kokybiškesniam kuro santykiui gauti. Priežastys, paskatinusios naujesnes dujų įrangos sistemos tobulinimui tokios: vis sudėtingesnės įpurškimo benzino sistemos, taip pat atgaliniai…

Dujų įrangos kartos

Pirmos kartos automobilių dujų įranga I-os kartos dujų įranga skirta automobiliams ,kurių varikliai yra su karbiuratoriais ,mono įpurškimais arba daugiataške įpurškimo sistema, kai variklis dirba “open loop” režimu,t.y. mišinio korekcijai nenaudojamas deguonies sensorius(“lambda zondas”). Šita automobilių dujų įranga komplektuojama su…