Automobilių dujos

SND – SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS. Kalbama apie bendrą garuojančio komponento (benzino) ir gamtinių dujų pavadinimą. Prie atmosferos slėgio ir natūralios aplinkos temperatūros LPG(SND) būna dujų pavidale. Suspaudus, dujos pereina į skystą pavidalą. Dėl tokio poveikio dujų kiekis sumažėja maždaug 250…