Dažniausios su dujų įranga susijusios problemos

Per paskutinius keletą metų buvo atliktas didelis darbas sukuriant naujausios kartos dujų įrangą su pilnai elektroniniu valdymu ir augančiu poreikiu kokybiškesniam kuro santykiui gauti. Priežastys, paskatinusios naujesnes dujų įrangos sistemos tobulinimui tokios: vis sudėtingesnės įpurškimo benzino sistemos, taip pat atgaliniai sprogimai, normos, vis griežtėjantys reikalavimai aplinkosaugai. Naujos sistemos išbandytos tam, kad gauti geriausius rezultatus kuro ekonomijai, dinaminėmis savybėmis ir ekologiniais reikalavimais.
Trumpi paaiškinimai apie atgalinius užsidegimus:
Atvejai, kai būna atgaliniai užsidegimai gali būti dėl trijų priežasčių:
Mechaniniai sutrikimai, susiję su mažu slėgiu degimo kameroje.
Dėl šios problemos sprendimo būtina atstatyti normalią kompresiją cilindruose.
Elektros instaliacijos sutrikimai:
Šias problemas pavyktų išspręsti patikrinus uždegimo žvakes, aukštos įtampos laidus, aukštos įtampos rites.
Dujų mišinio padavimas:
Šiuo atveju reiktų patikrinti LIAMDO ZONDĄ , dujų išmetimo sistemą.
Tai pat reikia prisiminti, kad naujuosiuose automobiliuose yra uždegimo sistema, kurios degimo kampas keičiasi automatiškai priklausomai nuo automobilio eksploatavimo. Ryšium su tokiu rizikingu efektu atgaliniai smūgiai gali padidėti.
Autorius: Roman Doval

Leave a Comment

Per paskutinius keletą metų buvo atliktas didelis darbas sukuriant naujausios kartos dujų įrangą su pilnai elektroniniu valdymu ir augančiu poreikiu kokybiškesniam kuro santykiui gauti. Priežastys, paskatinusios naujesnes dujų įrangos sistemos tobulinimui tokios: vis sudėtingesnės įpurškimo benzino sistemos, taip pat atgaliniai sprogimai, normos, vis griežtėjantys reikalavimai aplinkosaugai. Naujos sistemos išbandytos tam, kad gauti geriausius rezultatus kuro ekonomijai, dinaminėmis savybėmis ir ekologiniais reikalavimais.
Trumpi paaiškinimai apie atgalinius užsidegimus:
Atvejai, kai būna atgaliniai užsidegimai gali būti dėl trijų priežasčių:
Mechaniniai sutrikimai, susiję su mažu slėgiu degimo kameroje.
Dėl šios problemos sprendimo būtina atstatyti normalią kompresiją cilindruose.
Elektros instaliacijos sutrikimai:
Šias problemas pavyktų išspręsti patikrinus uždegimo žvakes, aukštos įtampos laidus, aukštos įtampos rites.
Dujų mišinio padavimas:
Šiuo atveju reiktų patikrinti LIAMDO ZONDĄ , dujų išmetimo sistemą.
Tai pat reikia prisiminti, kad naujuosiuose automobiliuose yra uždegimo sistema, kurios degimo kampas keičiasi automatiškai priklausomai nuo automobilio eksploatavimo. Ryšium su tokiu rizikingu efektu atgaliniai smūgiai gali padidėti.
Autorius: Roman Doval